آموزش زمان حال ساده در زبان انگلیسی

آموزش حال ساده Simple present
گرامر انگلیسی

آموزش زمان حال ساده در زبان انگلیسی

 از زمان حال ساده یا  Simple Present برای نشان دادن عملی که در زمان حال یک بار یا چند بار به صورت تکراری اتفاق می‌افتد استفاده می‌کنیم. زمان حال ساده یکی از پرکاربردترین زمان‌های زبان انگلیسی است.

ساختار زمان حال ساده چیست؟

زمان حال ریشه یک فعل است. فعل بدون هیچ پایانی، مانند آنچه در فرهنگ لغت می بینیم

زمان حال ساده از ریشه یک فعل تشکیل می شود، اما برای ضمایر یا اسم های سوم شخص مفرد باید “s”یا  “es”اضافه کنیم

برای ساختن جمله منفی، قبل از شکل پایه افعال ، (do not / don’t) یا  (does not / doesn’t) را اضافه کنید.

don’t workdon’tworkI
doesn’t workdoesn’tworksHe / She / It
don’t workdon’tworkYou
don’t workdon’tworkWe
don’t workdon’tworkThey
جدول ساختار زمان حال ساده انگلیسی

she runs    →   she doesn’t run

they go to gym →they don’t go to the gym

I read comic books → I don’t read books

نکات درباره سوم شخص ها

بسیاری از افعال در زبان انگلیسی-s  را به شکل پایه خود می گیرند تا به صورت سوم شخص مفرد بسازند:

 • eat → eats
 • walk → walks
 • run → runs

اگر افعال به –ch، -ss، -sh،-x یا -zz ختم شوند، -es را اضافه می کنیم:

 • watch → watches
 • wash → washes
 • mix → mixes

اگر افعال به صامت (تمام حروف به جز صدا دارها) + – yختم شوند، y را به i تغییر می دهیم و -es را اضافه می کنیم:

 • study → studies
 • hurry → hurries

اگر افعال به مصوت+ -y (حروف های صدا دار) ختم شوند، فقط -s را اضافه می کنیم:

 • pay → pays
 • enjoy → enjoys

برخی از افعال بی قاعده هستند:

 • be → is
 • do → does
 • go → goes
 • have → has

Simple present (to be)

positive statement:

فعل to be یکی از افعال بی قاعده در زبان انگلیسی است. در جدول زیر شکل آن را در زمان حال ساده می بینید

Subject  Be
I  Am
You  Are
He / She / It  is
We  are
You  Are
They  are  

I am a student         من یک دانش آموز هستم

He is a journalist             او (مذکر) یک روزنامه نگار است        

They are handsomeآنها خوشتیپ هستند         

We are twelve   ما دوازده ساله هستیم        

Negative statement

در صورتی که بخواهیم جملات بالا را منفی کنیم کافیست

به قبل to be verbs (am/is/are)  کلمه not  اضافه میکنیم

نکته :

  am not       →  ‘m not

is not        →        isn’t

are not      →    aren’t

I am not hungry   یا              I’m not hungry من گرسنه نیستم            

He is not rich        یا            He isn’t richاو (مذکر) ثروتمند است            

They are not twenty       یا     they aren’t twentyآنها بیست ساله نیستند        

We are not at school        یا              we aren’t at schoolما در مدرسه نیستیم      

سوالات

برای ایجاد سوال بله/خیر، (شکل پایه فعل + فاعل +Do) یا (شکل پایه فعل + فاعل + Does) را در ابتدا سوال قرار میدهیم

QuestionsStatement
Do you run ?I run
Does she go to school ?She goes to school

کاربردهای زبان حال ساده

1- حقایق عمومی (حقیقت دائمی)

وقتی چیزی به طور کلی یا همیشه درست باشد، از حال ساده استفاده می کنیم. یعنی نمی توانید آنها را تغییر دهید. وقتی می گوییم کسی مرده است، اصلاً نمی توانیم این واقعیت را تغییر دهیم. به یاد داشته باشید که حقایق کلی می توانند به حقایق علمی یا چیزهایی که به راحتی قابل تغییر نیستند اشاره کنند. به این نمونه ها دقت کنید:

آب در صفر درجه یخ می زند.        Water freezes at zero degrees

زمین دور خورشید میچرخد.           The Earth revolves around the Sun      

2- برای صحبت در مورد اقدامات مکرر

“زمان حال ساده” همچنین برای صحبت در مورد اعمال مکرر در زمان حال استفاده می شود. در این مورد برای روشن شدن بیشتر از قیدهای فراوانی زیر استفاده می کنیم. در اینجا تعدادی از این قیدها آورده شده است.

 • Always
 • Usually
 • Often
 • Hardly
 • Sometimes
 • Never
 • اینجا چند نمونه از استفاده از قیدهای فراوانی برای اشاره به اعمال مکرر در حال حاضر آورده شده است:

usually drink tea at 5 pm.      من معمولا ساعت 5 بعد از ظهر چای مینوشم

Maria is always late for the art class.   ماریا همیشه برای کلاس هنر دیر می آید      

She never sleeps at 10. او هرگز ساعت 10 نمیخوابد              

3- شرایط صفر

ما از حال ساده در شرایط صفر استفاده می کنیم. همانطور که قبلا ذکر شد از زمان حال ساده برای صحبت در مورد حقایقی استفاده می شود که به طور کلی درست هستند. «صفر شرطی» همچنین برای صحبت در مورد حقایقی که به طور کلی درست هستند استفاده می شود. بنابراین، ما می توانیم زمان حال ساده را در شرایط صفر استفاده کنیم.

If you heat water to 100 degrees, it boils.    اگر آب را 100 درجه گرم کنید، می جوشد.

If he wins, they won’t forget him. اگر او برنده شود او را فراموش نمیکنند     

4- شرایط موقتی

ما از حال ساده برای موقعیتی استفاده می کنیم که موقتی است (چیزی که در زمان حال صادق است). یعنی ممکن است این شرایط در آینده تغییر کند، اما در حال حاضر درست است. مثلا:

He works in a bank   او در یک بانک کار میکند       

She only eats fish  او فقط ماهی میخورد               

5- شغل ها

برای صحبت در مورد مشاغل مردم، نمی توانیم صد در صد مطمئن باشیم که آیا آنها در آینده این کار را انجام خواهند داد یا خیر. در این مورد، شما از زمان حال ساده برای صحبت در مورد کاری که آنها برای امرار معاش انجام می دهند استفاده می کنید. نمونه ها را بررسی کنید:

John works at the post office ← جان در اداره پست کار میکند               

Mike works in a bank ← مایک در یک بانک کار میکند                 

6- دوست داشته ها و دوست نداشته ها

ما از زمان حال ساده برای صحبت در مورد آنچه دوست داریم و آنچه دوست نداریم استفاده می کنیم. به عنوان مثال، برای صحبت در مورد مقوله مورد علاقه خود در هر چیزی از زمان حال ساده استفاده می کنیم.

در اینجا چند افعال وجود دارد که از آنها برای صحبت در مورد علاقه و ناپسندی خود استفاده می کنید:

don’t like , dislike , hate , abhor , can’t bear , detest , like , love , enjoy

برای مثال :

I hate cheese ← از پنیر متنفرم                

love playing the piano ← من عاشق نواختن پیانو هستم            

7- حالت وجود

ما از افعال پیوند دهنده در انگلیسی برای صحبت در مورد وضعیت بودن استفاده می کنیم. همه آنها در زمان حال ساده استفاده می شوند. و گاهی اوقات برای صحبت در مورد احساسات خود می توانید از افعال پیوند دهنده در زمان حال ساده نیز استفاده کنید. در اینجا نمونه هایی وجود دارد:

He feels terrible about the dateاو درباره ملاقات احساس وحشتناکی دارد          

I am happy to see you       از دیدن شما خوشحالم              

8سرگرمی ها

شما کاری را به عنوان یک سرگرمی انجام می دهید زیرا به آن علاقه دارید. اما احتمالاً می دانید که علایق و خواسته های شما در طول زمان تغییر می کند. بنابراین می توانید از زمان حال ساده برای بیان سرگرمی های خود در لحظه استفاده کنید. مثلا:

I  swim  in the pool whenever I am bored. 

هر وقت حوصله ام سر برود در استخر شنا می کنم

She  cooks  different types of soups on Mondays.

او در روزهای دوشنبه انواع مختلف سوپ می پزد.

9- آنچه شما باور دارید

ما از حال ساده با افعال ثابت مانند be, believe, belong, hate, hear, like, love, mean, prefer, remain, realize, seem, smell, think, understand, want, wish استفاده میکنیم . به طور معمول این افعال در شکل فعل استمراری استفاده نمی شود. مثلا :

I understand English ← من انگلیسی متوجه میشوم           

He believes in the afterlife ← او زندگی پس از مرگ را باور دارد         

 10- عادات

ما از حال ساده برای عادات استفاده می کنیم. عادت ها مجموعه ای از اعمالی هستند که ما در زمان های خاصی از زندگی خود انجام می دهیم. ما اغلب از قیدهای فراوانی برای بیان اینکه چند وقت یکبار اعمال خاصی انجام می دهیم استفاده می کنیم. به عنوان مثال:

I play volleyball every Wednesday      ←      من هر چهارشنبه والیبال بازی میکنم

She never plays tennis  ← او هرگز تنیس بازی نمیکند             

11- توالی اعمال

ما از حال ساده برای صحبت در مورد توالی اعمال در زمان حال استفاده می کنیم. توالی رویدادها نشان می دهد که کدام عمل دیر یا زود انجام شده است. پس اگر چیزی را روایت می کنید، از زمان حال ساده استفاده کنید. مثلا:

First I get up then I have breakfast  اول بلند میشوم سپس صبحانه میخورم        

12- گزارش ورزشی

در گزارش ورزشی نیز می توانیم از حال ساده استفاده کنیم. از آن برای صحبت در مورد اقدامات کوتاهی استفاده می شود که به محض انجام آنها به پایان می رسد. به یاد داشته باشید، این نوع اقدامات در زمان بسیار کوتاهی رخ می دهد. اگر آنها در مدت زمان طولانی تری رخ می دهند، از زمان حال ساده استفاده نکنید. به نمونه ها نگاه کنید:

He shoots and scores !    ← او شوت میزند و گل میزند

13- برنامه های آینده

زمان حال ساده برای بیان جدول زمانی استفاده می شود. در این صورت می‌توان در مورد رویدادهایی صحبت کرد که زمان مشخصی برای انجام آنها وجود دارد. در اینجا نمونه هایی وجود دارد:

The exam starts at 10 a.m.  ← امتحان ساعت10 صبح شروع میشود    

The bus leaves at 8 this morning        ← اتوبوس ساعت 8 صبح امروز حرکت می کند  

14- دستور دادن و درخواست

می‌توانیم از زمان حال ساده برای آموزش یا درخواست آن استفاده کنیم. این ساختار بیشتر با ضمیر “شما” شروع می شود. مثلا:

You clean your room now   ← الان اتاق ات را تمیز کن

15- روایت وقایع گذشته

وقتی داریم داستانی را تعریف می کنیم، می توانیم از «زمان حال ساده» برای صحبت در مورد گذشته استفاده کنیم. در این صورت باید در نظر داشته باشید که داستان در گذشته اتفاق افتاده است، اما اکنون آن را روایت می کنید.

The other day I was watching TV when suddenly Terry calls me and tells me he needs money.

روز دیگر داشتم تلویزیون تماشا می کردم که ناگهان تری با من تماس گرفت و به من گفت که به پول نیاز دارد.

16- خلاصه کردن فیلم، کتاب و غیره

هر وقت خواستید بعد از مطالعه یا تماشای فیلم یا کتابی درباره آن صحبت کنید. شما باید از زمان حال ساده استفاده کنید همانطور که از آن برای روایت داستان استفاده می کنید.

Sarah lives in Peru . she has a best friend called Sam

سارا در پرو زندگی میکند . او یک دوست صمیمی به اسم سم دارد

30 جمله نمونه سوال حال ساده انگلیسی

در زیر، تعداد 30 جمله حال ساده انگلیسی را برای شما گرد آوری کرده ایم که می توانید از آن در تمرین های درسی استفاده کنید.

1.He loves to play volleyball.

2.He goes to university.

3.Does he go to gym?

4.She writes an e-mail to her best friend.

5.He thinks he is very handsome.

6.It usually rains every day here.

7.It smells very delicious in the kitchen.

8.We generally sing songs all together.

9.We go to a gallery every Sunday.

10.Does he write an email?

11.The sun rises at the east.

12.She goes to work by car.

13.It doesn’t rain here in the summer.

14.We cook every day.

15.We go to the gym club together.

16.You have a big house.

17.Do we know each other?

18.They sleep in the afternoon.

19.When do they usually talk to each other?

20.The children are at home.

21.The earth goes round the sun.

22.George brushes his teeth twice a day.

23.He gets up early every day.

24.They speak English in USA.

25.I like reading detective stories.

26.I like geography and science.

27.She doesn’t study German on Monday.

28.Does she live in Paris?

29.He doesn’t teach math.

30.Cats hate water.

نتیجه گیری

در این آموزش به صورت کامل گرامر زمان حال ساده انگلیسی را به همران 30 نمونه سوال و جمله خدمت شما عزیزان آموزش داده ایم. اگر قصد یادگیری زبان انگلیسی را در بهترین آموزشگاه زبان تهران یا بهترین آموزشگاه زبان شهرری دارید، می توانید همین الان با آموزشگاه زبان نوین تماس برقرار کنید.

فرمول حال ساده در انگلیسی چگونه است؟

فرمول زمان حال ساده بسیار آسان است.
subject (فاعل ما) + verb 1 (شکل ساده فعل) + …

چند نمونه سوال زمان حال ساده به انگلیسی

در زیر چند مثال از گرامر زمان حال ساده را برای شما آماده کرده ایم:
I play the piano.
They live in Tehran.

دیدگاه (2)

 1. Mazhgan

  تدریس عالی اس من با این زمان های اشنا هستم چند زمان وجود داره من بلدم

  1. باسلام، خواهش میکنم
   بله به صورت کامل در این مقاله به زمان حال ساده پرداخته ایم

دیدگاه خود را به ما بگویید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *