آموزش زمان حال ساده انگلیسی

آموزش حال ساده Simple present
گرامر انگلیسی

آموزش زمان حال ساده انگلیسی

زمان گذشته ساده یکی از هیجان انگیزترین و مهم ترین زمان ها در زبان انگلیسی است. ما اغلب از گذشته ساده برای صحبت در مورد آنچه قبلاً اتفاق افتاده استفاده می کنیم.

زمان گذشته ساده چیست؟

در انگلیسی، گذشته ساده زمان نوستالژی است. زمانی که می توانید برای یادآوری و به خاطر سپردن از آن استفاده کنید. گذشته ساده یک زمان فعل است که برای صحبت در مورد چیزهایی که قبلاً اتفاق افتاده یا وجود داشته است استفاده می شود.

ساختار گذشته ساده چگونه است ؟

در ادامه آموزش زبمان گذشته ساده در زبان انگلیسی دو نوع افعال اصلی وجود دارد. یکی فعل منظم (با قاعده) و دیگری فعل نامنظم (بی قاعده) . در این مقاله نگاهی به ساختار هر کدام خواهیم انداخت.

افعال با قاعده (منظم)

افعال با قاعده در انگلیسی با افزودن ed به شکل پایه، ماضی ساده و ماضی را ایجاد می کنند. در انگلیسی، گذشته ساده افعال منظم بسیار آسان است زیرا برای همه افراد یکسان است.

شکل گذشته فعل  شکل ساده فعل
helpedhelp  
fixedfix  
Neededneed  
walkedwalk  
calledcall  
جدول مثال از افعال باقائده

برای مثال :

I walked all the way from my house to gym in an hour

تمام مسیر از خانه تا باشگاه را در یک ساعت پیاده روی کردم.

He called to his neighbor او به همسایه اش زنگ زد       .           

افعال بی قاعده (نامنظم)

هنگامی که یک فعل از الگوی دیگری پیروی می کند، زمانی که می خواهیم آن را صرف کنیم، به آن افعال بی قاعده می گویند. به عنوان مثال، در زبان انگلیسی، افعالی مانند walk ،enter و love منظم هستند زیرا می‌توانیم آنها را با اضافه کردن -ed استفاده کنیم. از سوی دیگر، افعالی مانند «eat»، «put» و «have» داریم که به دلیل اینکه از یک الگو پیروی نمی کنند، افعال بی قاعده (نامنظم) نامیده می شوند.

شکل گذشته فعل  شکل ساده فعل
was / werebe  
boughtbuy  
wentgo  
hadhave / has  
camecome  
ateeat  
جدول مثال از افعال بی قاعده

برای مثال :

Oscar and Mike were at birthday party last week

اسکار و مایک هفته گذشته در جشن تولد بودند

We went to supermarket yesterday ما دیروز به سوپرمارکت رفتیم         

نکته! در زمان گذشته همه فاعل ها با یک فعل دنبال می شوند و فعل بر اساس فاعل تغییر نمی کند.
  I/You/He/She/It/We/They drank some coffee this morning.  

گذشته ساده (نفی) چیست ؟

درست مانند حال ساده، شکل منفی و سؤالات در گذشته ساده به یک فعل کمکی نیاز دارند:  “did”.  شکل گذشته “do” است.

برای ساختن جملات منفی در زمان گذشته، باید فاعل را در ابتدا بیاورید و به دنبال آن «did not» یا شکل مخفف آن، «didn’t» و فعل اصلی را بیاورید.

نکته! هر زمان که «did» را به عنوان یک فعل کمکی در جمله خود داشته باشید، فعل اصلی شما فقط به شکل ساده قابل استفاده است.
Mary didn’t do the dishes last night  

چگونه سوالات گذشته ساده بسازیم ؟

«did» به ایجاد سؤالات و جملات منفی کمک می کند. برای پرسیدن سوالات بله/خیر و سوالات–whشما نیاز به کلمه”did” دارید . ساختن سوالات بله/خیر بسیار ساده است و تنها کافیست که کلمه “did”را اول سوال خود بیاورید و به دنبال آن موضوع و شکل ساده فعل اصلی خود را بیان کنید .

Michael talked to his mother    ==>    Did Michael talk to his mother ? 

They ate dinner last night       ==>       Did they eat dinner last night ?

نکته : did”” هم می تواند فعل اصلی و هم فعل کمکی باشد. به این مثال نگاه کنید: Did you do your homework ?  

کاربرد های گذشته ساده چیست ؟

ما از زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی برای صحبت در موارد زیر استفاده می کنیم:

یک نقطه معین در زمان

ما از گذشته ساده برای صحبت در مورد چیزی استفاده می کنیم که یک بار در گذشته اتفاق افتاده و تمام شده است. به عبارت دیگر، این زمان به اعمالی اطلاق می شود که در گذشته شروع شده و در گذشته نیز به پایان رسیده است.

I met my husband in 1980 من در سال 1980 با شوهرم آشنا شدم    

I went to the cinema last weekمن هفته پیش سینما رفتم      

حقایق عمومی در گذشته

ما از زمان گذشته ساده در انگلیسی برای صحبت در مورد چیزی استفاده می کنیم که برای مدتی در گذشته درست بوده است. آنها دیگر درست نیستند، اما در آن زمان اتفاق افتادند.

I lived in a dormitory for five years    من پنج سال در یک خوابگاه زندگی کردم

He played tennis when she was younger وقتی جوان تر بود تنیس بازی میکرد

قانون شرط دوم

می توانیم از گذشته ساده برای اشاره به حال یا آینده در فرضیه ها استفاده کنیم. ما این ساختار را شرطی دوم می نامیم. در این ساختار، ما به آنچه در زمان حال یا آینده اتفاق می‌افتاد، اشاره می‌کنیم، اگر اتفاق دیگری در گذشته رخ می‌داد.

If I had 100 millions , I would buy a car

اگر 100 میلیون داشتم، یک ماشین می خریدم

ما همچنین می‌توانیم از گذشته ساده بعد از کلماتی مانند «wish» استفاده کنیم تا نشان دهیم چیزی ندارید، اما امیدوارید روزی داشته باشید یا برای نشان دادن چیزی که ندارید می‌خواهید و گاهی اوقات از آن پشیمان می‌شوید. برای مثال :

I wish I had more time       کاش وقت بیشتری داشتم

قصه گویی و روایت

می‌توانیم از گذشته ساده برای داستان‌ها یا فهرست‌هایی از رویدادها استفاده کنیم. برای نشان دادن توالی وقایع برای اعمالی که در گذشته اتفاق افتاده است از زمان گذشته ساده استفاده می کنیم.

Alex went to a Chinese restaurant. He called the waiter and ordered lunch.

الکس به یک رستوران چینی رفت. او گارسون را صدا زد و ناهار سفارش داد.

عادت داشتن

عبارت “used to” به عادت های گذشته برای ایجاد تضاد قوی با زمان حال اشاره دارد. در واقع، می‌توانید از گذشته ساده هر فعل استفاده کنید تا نشان دهید این کار را در گذشته انجام داده‌اید، اما عبارت”used to” به‌ویژه بر کاری که دیگر انجام نمی‌شود تأکید می‌کند.

I used to have short hair.        من قبلا موهای کوتاهی داشتم

She used to cook for the festivals.         او برای جشن ها آشپزی می کرد

30 جمله و نمونه سوال حال ساده انگلیسی

در زیر، تعداد 30 نمونه سوال و جمله زمان حال ساده انگلیسی را برای شما گرد آوری کرده ایم که می توانید از آن در تمرین های درسی استفاده کنید.

1.He loves to play volleyball.

2.He goes to university.

3.Does he go to gym?

4.She writes an e-mail to her best friend.

5.He thinks he is very handsome.

6.It usually rains every day here.

7.It smells very delicious in the kitchen.

8.We generally sing songs all together.

9.We go to a gallery every Sunday.

10.Does he write an email?

11.The sun rises at the east.

12.She goes to work by car.

13.It doesn’t rain here in the summer.

14.We cook every day.

15.We go to the gym club together.

16.You have a big house.

17.Do we know each other?

18.They sleep in the afternoon.

19.When do they usually talk to each other?

20.The children are at home.

21.The earth goes round the sun.

22.George brushes his teeth twice a day.

23.He gets up early every day.

24.They speak English in USA.

25.I like reading detective stories.

26.I like geography and science.

27.She doesn’t study German on Monday.

28.Does she live in Paris?

29.He doesn’t teach math.

30.Cats hate water.

نتیجه گیری

در این آموزش به صورت کامل گرامر زمان حال ساده انگلیسی را به همران 30 نمونه سوال و جمله خدمت شما عزیزان آموزش داده ایم. اگر قصد یادگیری زبان انگلیسی را در بهترین آموزشگاه زبان تهران یا بهترین آموزشگاه زبان شهرری دارید، می توانید همین الان با آموزشگاه زبان نوین تماس برقرار کنید.

فرمول حال ساده در انگلیسی چگونه است؟

فرمول زمان حال ساده بسیار آسان است.
subject (فاعل ما) + verb 1 (شکل ساده فعل) + …

چند نمونه سوال زمان حال ساده به انگلیسی

در زیر چند مثال از گرامر زمان حال ساده را برای شما آماده کرده ایم:
I play the piano.
They live in Tehran.

دیدگاه خود را به ما بگویید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.